Dorpswebsite Wjelsryp
It doarp fan 'e fjurkemigers

Op deze website vind je informatie over het dorp Wjelsryp en zijn omgeving. Deze website is een initiatief van Dorpsbelang Wjelsryp.
Heb je informatie voor de website of zie je iets dat niet klopt? Stuur dan even een mailtje naar webredactie@wjelsryp.com.


Gepubliceerd: 6 oktober 2017

WJELSRYP - Bericht van de Gezamenlijke Verenigingen Wjelsryp:

Voor het in stand houden van de Verenigingen in Wjelsryp hebben wij elk jaar onze jaarlijkse loten actie. Ook dit jaar heeft een ieder zijn beste beentje weer voorgezet om loten te kopen en verkopen. Notaris Koelma zal vrijdagmiddag 13 Oktober in aanwezigheid van 2 commissieleden de trekking verrichten . Onder het genot van een bakje koffie of thee zullen de prijzen zaterdagavond 14 Oktober 2017 om 20.00 uur in het Dorpshuis Yn 'e Mande bekend worden gemaakt.

Wij hopen dat u het geld van de Loten inmiddels heeft overgemaakt en anders graag voor 15 Oktober 2017 o.v.v. nummer van de loten ten behoeve van de Gezamenlijke Verenigingen op reknr: NL28 RABO0371002532.

Wij als commissieleden hopen U allen te ontmoeten op zaterdag 14 Oktober. 

Gepubliceerd: 7 oktober 2017

WOMMELS - Onderstaand bericht is overgenomen van de website van de gemeente Littenseradiel.

Feestelijk afscheid van Littenseradiel: kaarten bestellen
Vanaf 1 januari 2018 bestaat de gemeente Littenseradiel niet meer. Dat willen we natuurlijk niet zomaar voorbij laten gaan. We nemen afscheid van het tijdperk Littenseradiel door het feestelijk af te sluiten.

Greidehert: een muzikale filmvertelling
Komt u ook naar Greidehert? Greidehert is een muzikale filmvertelling over Littenseradiel. Laat u meeslepen op de prachtige muziek (een arrangement van Jorrit Laverman) en geniet van de sferen, mensen en het landschap van Littenseradiel. Wybo Smids en Tjerk Kooistra tekenden voor het idee en de uitvoering.

Korps speelt live
Alle bezoekers bekijken een speciale film over Littenseradiel. Tegelijk met de film speelt er live een orkest dat bestaat uit muzikanten en leden van korpsen uit Littenseradiel. Fan oud tot jong, van ‘import’ tot geboren en getogen, van het landschap tot en met het verenigingsleven. Alles wat het platteland van Littenseradiel zo gewoon en tegelijkertijd zo bijzonder maakt.

Alle inwoners welkom, wel aanmelden!
Alle inwoners zijn van harte welkom in De Helling in Winsum. Speeldata zijn 9, 15 en 16 december ’s avonds en 10 december ’s middags. Het kaartje is gratis, maar u moet wel vooraf reserveren. Dat kunt u doen via www.greidehert.nl/reservearje. Wacht niet te lang, want het aantal plaatsen is beperkt.

Een boek voor elke huishouding
Naast de voorstelling, krijgen alle huishoudingen in Littenseradiel een boek met verhalen in de bus. De verhalen spelen zich af tussen 1984 en 2018, de tijd dat Littenseradiel bestond.

Bron: artikel op website Littenseradiel


Gepubliceerd: 30 september 2017

WJELSRYP - Op 7 oktober vindt een extra Birds & Brass plaats in sporthal de Trije in Franeker, als opmaat naar Conference of the Birds. In Franeker doen twaalf verenigingen mee. Christelijk Fanfarekorps Concordia uit Wjelsryp is een van de deelnemende verenigingen.

Het programma begint om 20:15 uur, de entree is gratis.

Komt u langs? Laat het ons dan even weten door een mail te sturen naar info@birdsandbrass.nl

 

Deelnemende muziekverenigingen
De Bazuin, Tzummarum
Advendo Deinum, Boksum, Blessum
Burdine St. Annaparochie, Froubuurt
Brassband, Tzum
Muzykferiening Opmaat, Berltsum
Stedelijk Muziekcorps Harmonie, Franeker
Chr. Fanfarekorps Concordia, Welsrijp
Ons Genoegen, Marsum
Harmonie, Beetgum
Chr. Brassband Blaast de Bazuin, Oude- en Nieuwebildtdijk
Oranje, Minnertsga
Excelsior, Oudebildtzijl

 

Meer info over Chr. fanfarekorps Concordia Wjelsryp: klik hier 


Gepubliceerd: 30 september 2017

WJELSRYP - Op zaterdagavond 7 oktober gezellige 70-er en 80-er jaren muziekavond, speciaal voor 40-plussers.

Locatie is Doarpshûs Yn 'e Mande in Wjelsryp.
De inloop is vanaf half negen en de band Gryts en Grize start om negen uur.
De entree bedraagt € 10,-


Gepubliceerd: 27 juni 2017

WJELSRYP - Vrijdag 30 juni en zaterdag 1 juli viert sportvereniging S.M.I. uit Wjelsryp haar 60-jarig bestaan met een jubileumfeest op het sportveld.

Programma 
 
Vrijdag 30 juni 
17:00 uur  Senioren Straatkaatsen 
Na afloop muziek in de sportkantine 
 
Zaterdag 1 juli 
09:00 uur  Gezamenlijk ontbijt 
09:15 uur  Dansdemonstratie 
09:30 uur  Jeugdkaatsen 
10:00 uur  Atletiek voor de Jeugd 
10:00 uur  Bumperbal 
13:00 uur  Boerengolf 
16:00 uur  Prijsuitreiking 
En aansluitend 
Live muziek van Van Geeft 'M 

Contact: jubileum.smi@gmail.com

Gepubliceerd: 21 juni 2017

WJELSRYP - Zaterdag 24 juni organiseert keatsferiening SMI Wjelsryp het NK Dames 2017.

Meer info: facebook KF SMI Wjelsryp 

Gepubliceerd: 15 juni 2017

WJELSRYP - Het logistieke proces is volop in gang om de Buorfinne van juni 2017 en ook het jaarlijkse informatieboekje zo snel mogelijk bij alle abonnees op de deurmat te krijgen!

Nog geen abonnee? Voor een klein bedrag per jaar krijg je iedere twee maanden een Buorfinne op de deurmat. Woon je in Wjelsryp dan betaal je € 12 per jaar. Woon je niet in Wjelsryp dan krijg je hem via de post en betaal je € 16,75 per jaar. Abonnee worden? Stuur dan even een mailtje naar kopij@buorfinne.nl.

In deze editie:
- Colofon
- Inhoudsopgave
- Voorwoord
- Burgerlijke Stand
- Oekraine 2017
- Wat een wolk
- Ut it argyf
- Studietijd
- 60 jaar SMI
- Berjochten fan in blaufinger
- Verslag dorpsfeest
- Telling Voices
- Wat ik even zeggen wil
- Dorpsfeest
- Dorpsfeest
- De kerk in het midden
- Dorpsfeest
- Nieuws van CBS De Grûnslach
- Adresboek
- De Lofstem
- De natoer fan Wjelsryp
- Simon Wijnia, feekeapman ynieren en sinen
- Gezamenlijke Vernigingen
- Nieuw in de bibliotheek
- Garreguod
- Mensen op het sportterrein
- Gedicht
- SMI
- Preekrooster
- Wetenswaard
- Agenda


Gepubliceerd: 3 mei 2017 

WJELSRYP - Van woensdag 7 juni tot en met zaterdag 10 juni vindt het jaarlijkse dorpsfeest van Wjelsryp weer plaats! Dit jaar groot dorpsfeest met versierde straten.

Thema: Landen stratenstrijd

Greate Buorren / Heechhout / Oasterein: AMERIKA
Lytse Buorren: AFRIKA
Tillewei: BELGIE
Terpwei: CHINA
Pastoryleane / Galemawei: BRAZILIE
Westerein: MEXICO
Noarderein: AUSTRALIE
Nije buorren: ENGELAND

Woensdag 7 juni
18.30 uur:  Ringrijden
 
Donderdag 8 juni
19.00 uur:  Levend tafel voetbal, stratenstrijd
 
Vrijdag 9 juni
  9.30 uur:  Kinder-, en peuterspellen
11.00 uur:  Kaatsen voor volwassenen
13.00 uur:  Jeu de boules
14.30 uur:  Kaatsen voor kinderen
16.30 uur:  WK sigaar roken
18.45 uur:  Pyjama party voor de peuters en kleuters
20.00 uur:  Landen Quiz
21.00 uur:  Bonte Avond:
  Per straat een stukje van max 10 minuten. (in Thema)
Muziek kan worden aangeleverd. Twee microfoons aanwezig.
Voor vragen kan er gemaild worden naar: Oranjecommissiewelsrijp@hotmail.com
 
Zaterdag 10 juni
  9.00 uur:  Korps "troch de buorren"
  9.30 uur:  Koffie drinken en ontbijt op het veld
10.30 uur:  Stormbaanrace voor basisschool kinderen
11.00 uur:  Vierkamp vanaf basisschool
15.00 uur:  Spelmiddag in het (senioren) bruin café met passende muziek
16.00 uur:  Verkleed Matinee met ‘Bart en Alex’ en prijsuitreiking

In het kader van de stratenstrijd verwachten we dat de straten weer prachtig versierd zijn in het door u gelote land!
Een vakkundige jury gaat dit beoordelen. Er zijn geldprijzen te winnen voor zowel de straatversiering als de uitvoering van het stukje tijdens de Bonte Avond.Gepubliceerd: 29 april 2017

WJELSRYP - Ook dit jaar is weer een stille tocht op 4 mei met aansluitend een korte herdenking op het kerkhof.

Het programma van de tocht is als volgt:

19.45 uur - verzamelen bij het schoolplein
19.50 uur - stilzwijgend en te voet naar het kerkhof
19.58 uur - de Last Post wordt geblazen
20.00 uur - 2 minuten stilte
20.02 uur - bloemen leggen bij het graf van de heer Walsweer
20.04 uur - gedicht en toespraak
20.06 uur - Christelijk Fanfarekorps Concordia speelt enkele liederen en afsluitend het Wilhelmus

De heer Walsweer is in de oorlog tewerkgesteld en na de bevrijding in 1945 weer thuis gekomen. Hij was op dat moment zeer verzwakt en is rond de kerst van 1945 gestorven aan de verschrikkingen die hem tijdens de tewerkstelling zijn overkomen. Ook gedenken wij deze dag de mensen die zich inzetten voor onze vrijheid en vrede op deze wereld en hen die zijn omgekomen bij recente oorlogen en vredesmissies.

Wij willen u allen oproepen om bij deze tocht aanwezig te zijn.
Na afloop nodigen wij u graag uit voor een kopje koffie in het Dorpshuis.

Bestuur Dorpsbelang WelsrijpGepubliceerd: 15 april 2017

WJELSRYP - De Buorfinnes van april 2017 zijn onderweg of zijn zelfs al afgeleverd!

Nog geen abonnee? Voor een klein bedrag per jaar krijg je iedere twee maanden een Buorfinne op de deurmat. Woon je in Wjelsryp dan betaal je € 12 per jaar. Woon je niet in Wjelsryp dan krijg je hem via de post en betaal je € 16,75 per jaar. Abonnee worden? Stuur dan even een mailtje naar kopij@buorfinne.nl.

In deze editie:
- Colofon
- Inhoudsopgave
- Voorwoord
- Burgerlijke Stand
- Dorpsbelang
- De natoer fan Wjelsryp
- Wat ik even zeggen wil
- Wat ik even zeggen wil (reactie)
- De Lofstem
- Wat een wolk
- Berjochten fan in blaufinger
- Garreguod
- Adresboek
- De kerk in het midden
- Ut it argyf
- Nieuws van De Grûnslach
- Concordia
- Berichten uit de apotheekhoudende dokterspraktijk
- Reünie groep
- Mensen op het sportterrein
- Simon Wijnia, feekeapman ynieren en sinen
- Tweede kamerverkiezingen
- Gedicht
- Tussen waarheid en fantasie
- Preekrooster
- Wetenswaard
- Agenda


Eerdere berichten

Uitslag verloting gezamenlijke verenigingen op 14 oktober - 7 oktober 2017
Feestelijk afscheid van Littenseradiel in december - 7 oktober 2017
Concordia op Birds&Brass Franeker op 7 oktober - 30 september 2017
'70/'80 muziekavond op 7 oktober - 30 september 2017
- Jubileumfeest 60 jaar SMI op 30 juni en 1 juli - 27 juni 2017
- Zaterdag 24 juni NK kaatsen Dames 2017 in Wjelsryp - 21 juni 2017
- Ut 'e Buorfinne juni 2017 - 15 juni 2017
- Dorpsfeest Wjelsryp 2017 - 3 mei 2017
- 4 mei herdenking - 29 april 2017
- Ut 'e Buorfinne april 2017 - 15 april 2017
- Lûkrock in Wjelsryp op 22 april - 1 april 2017
- Gemeentebelangen in Winsum op 6 april - 1 april 2017
- Rommelmarkt op 8 april in Baaium - 1 april 2017
- Boomfeestdag bij Kingmatille op 22 maart - 18 maart 2017
- Concordia's "Musicals en Seventies" op 1 april - 17 maart 2017
- Workshop "Pasen" bij Willy's Blomke - 17 maart 2017
- Uitvoering De Lofstem op 18 maart - 7 maart 2017
- Ut 'e Buorfinne februari 2017 - 15 februari 2017
Stremming Werpsterwei/Oasterein - 31 januari 2017
- Hendrik Algrawei gestremd van 3 tot 6 februari - 30 januari 2017
- Stremming Plattedyk by Spannum - 30 januari 2017

2016
- Koninklijke Kerst op eerste kerstdag in de kerk van Baaium - 23 december 2016
- Kerstnachtdienst op 24 december - 20 december 2016
- Bijeenkomst terugdringen energiekosten op 19 januari in het dorpshuis - 20 december 2016
- Schoolvakanties 2017 Noord - 11 december 2016
- Oud papier ophalen 2017 - 11 december 2016
- Ernstige verkeershinder door aanleggen passeerstroken - 9 december 2016
- Ut 'e Buorfinne december 2016 - 5 december 2016
- Na 2020 mogelijk minder treinen op station Dronrijp - 2 december 2016
- Uitslag verloting 2016 Stichting Gezamenlijke Verenigingen Wjelsryp - 2 december 2016
- Opening kruispunt Wjelsryp op 25 november - 12 november 2016
- EKON Energiemarkt in Skingen/Slappeterp op zaterdag 19 november - 11 november 2016
- Darttoernooi op 25 februari in Yn 'e Mande - 11 november 2016
- Kerstconcert Concordia op 17 december - 11 november 2016
- Startzondag met musical NOACH op 9 oktober - 27 september 2016
- Huisvesting Waadhoeke in Franeker - 22 september 2016
Aanleg ovonde - kruispunt N384 bij Wjelsryp afgesloten van 2 tot 28 oktober - 8 september 2016
Ut 'e Buorfinne augustus 2016 - 8 september 2016
Solextour voor Wjelsryper coureurs op 17 september - 8 september 2016
- Muzikale Kick-out Grûnslach - Concordia op 6 juli - 4 juli 2016
- Lezing over de Friese Nassau's op 13 september - 28 juni 2016
- Paardenmarathon in Wjelsryp op 23 juli - 28 juni 2016
- Ut 'e Buorfinne juni 2016 - 14 juni 2016
- Dorpsfeest en ringrijden 2016 - 31 mei 2016
- Glasvezel in buitengebied Wjelsryp - 30 mei 2016
- Concert "Korps in de klas" op 29 mei in Wjelsryp - 20 mei 2016
- Enquête geluidsbeleving nieuwe F-35 vliegtuig (JSF) - 20 mei 2016
- Website waadhoeke.nl online - 25 april 2016
- Ut 'e Buorfinne april 2016 - 13 april 2016
- College 29 maart op bezoek over herindeling - 19 maart 2016
- Jaarlijkse ledenvergadering Dorpsbelang op donderdag 31 maart - 19 maart 2016
- Donateursconcert Concordia op 12 maart - 5 maart 2016
- Vanaf eind februari max 60 km/u rondom Wjelsryp - 10 februari 2016
- Ut 'e Buorfinne februari 2016 - 9 februari 2016
- Wintersjongen 2016 in Baaium op 31 januari - 26 januari 2016
- Lûkrock in Wjelsryp op 23 april - 25 januari 2016
- Tryater met "Heimwee nei Hurdegaryp" op 5 maart in Yn 'e Mande - 25 januari 2016
- Schoolvakanties 2016 Noord - 24 januari 2016
- Oud papier ophalen 2016 - 23 januari 2016

2015
Uitslag verloting 2015 Stichting Gezamenlijke Verenigingen Wjelsryp - 23 december 2015
- Nieuwe gemeentenaam bekend gemaakt: Waadhoeke - 16 december 2015
- Oudjaarsdag 31 december HAPPY HOUR - 16 december 2015
- Nieuwjaarsfeest dorpshuis Yn 'e Mande op 2 januari - 16 december 2015
- Vuurwerk afsteken en carbidschieten - 16 december 2015
- Ut 'e Buorfinne december 2015 - 11 december 2015
- Darttoernooi op 20 februari in Yn 'e Mande - 7 november 2015
- Kerstworkshops bij Willy's Blomke - 6 november 2015
Opgefriste CBS De Grûnslach feestelijk geopend - 30 oktober 2015
Tweede stemronde: Nij-Westergo of Waadhoeke? - 30 oktober 2015
Burgerinitiatief glasvezel internet in buitengebied Littenseradiel - 30 oktober 2015
- Ut 'e Buorfinne oktober 2015 - 9 oktober 2015
- Littenseradiel Play-inn op 10 oktober in dorpshuis Yn 'e Mande in Wjelsryp - 3 oktober 2015
- Fanfarekorps Concordia samen met mannenkoor "West Aleta Singers" ... - 3 oktober 2015
- Uitslag verloting gezamenlijke verenigingen op 14 november - 3 oktober 2015
- Start winterseizoen kerk, club en K.A.R. in Wjelsryp/Baaium op 3 en 4 oktober - 3 oktober 2015
- Aan Tafel met Reitse in Wjelsryp - 24 september 2015
- CBS De Grûnslach in tv-programma Tsjek op SkoalTV van Omrop Fryslân - 15 september 2015
- Inwoners Wjelsryp verhuizen per 2018 naar nieuwe gemeente - 15 september 2015
- Officiële opening voorzieningen sportterrein Wjelsryp op 3 oktober - 15 september 2015
- Kennismaken met SMI gym op 7 september - 3 september 2015
- 24 oktober feest in Doarpshûs Yn 'e Mande - 3 september 2015
- Ut 'e Buorfinne augustus 2015 - 11 augustus 2015
- Diefstal snelheidsdisplay in Wjelsryp - 24 juli 2015
- Paardenmarathon verplaatst naar zondag 5 juli - 3 juli 2015
- Kaatsclinic voor de jeugd op 14 juli - 26 juni 2015
- Paardenmarathon in Wjelsryp op 4 juli - 26 juni 2015
- Jan-Wietse de Boer uit Wjelsryp steelt show harddraverij om de Gouden Swipe - 21 juni 2015
- Ut 'e Buorfinne juni 2015 - 19 juni 2015
Opgaveavond dorpsfeest vrijdag 5 juni 20.00 uur - 3 juni 2015
Ringrijden tijdens dorpsfeest op 10 juni - 19 mei 2015
Harddraverij op de Warren op 24 mei - 19 mei 2015
Keunstrûte Littenseradiel 2015 op 16 en 17 mei - 13 mei 2015
- Concordia in de prijzen op Gouden Spiker Festival - 11 mei 2015
- Herdenkingsconcert op 4 mei 2015 - 28 april 2015
- Fotoimpressie Koningsdag 2015 - 27 april 2015
- Dorpsfeest 2015 - 27 april 2015
- Bevrijdingsdag 2015 - 27 april 2015
- Koningsdag 2015 - 26 april 2015
- Stempelpost Wjelsryp - 18 april 2015
- Ut 'e Buorfinne april 2015 - 9 april 2015
- Frisian Flag 2015 op vliegbasis Leeuwarden - 9 april 2015
Lokale WMO-adviesraad Littenseradiel van start - 9 april 2015
Uitvoering van De Lofstem op 18 april - 2 april 2015
- Parkeren op Multifunctionele Sportterrein - 1 april 2015
- Susters yn saken op 11 april - 28 maart 2015
- Jaarlijkse uitvoering gymnastiek op 7 maart - 3 maart 2015
- Workshop "Pasen" bij Willy's Blomke - 3 maart 2015
Ut 'e Buorfinne februari 2015 - 12 februari 2015
- Wylde Sânparty op 28 maart - 11 februari 2015
- Dorpsgenoot Leen Pieterse neemt afscheid van lotingsgroep KNKB - 4 februari 2015
- Lûkrock 25 jaar! - 24 en 25 april - 27 januari 2015
- Uitslag verloting 2014 Stichting Gezamenlijke Verenigingen Wjelsryp - 15 januari 2015
- Concordia's "Master fan Wjelsryp" op 14 februari - 13 januari 2015
- Film "Farmers & Ranchers" op televisie - 12 januari 2015

2014
- Oud en Nieuw Viering in Wjelsryp - 30 december 2014
Foto's Kinderkerstfeest 18 december 2014 - 19 december 2014
Ut 'e Buorfinne december 2014 - 10 december 2014
- Darttoernooi op 7 februari in Yn 'e Mande - 5 december 2014
- Sfeervolle Wintermarkt op 12 december - 5 december 2014
- Expositie Dromen, Doen, Beleven - 24 en 25 januari - 1 december 2014
- Leedvermaak op 1 februari in Yn 'e Mande - 1 december 2014
- Kerstworkshops bij Willy's Blomke - 20 november 2014
Leerlingen in concert op 23 november - 12 november 2014
- Jaarlijkse verloting SGVW en feestavond kaatsvereniging SMI op 15 november - 1 november 2014
- Nieuwjaarsfeest dorpshuis Yn 'e Mande op 3 januari - 31 oktober 2014
- Oudjaarsdag "Happy Hour" in dorpshuis Yn 'e Mande - 31 oktober 2014
- Halloween griezeltocht in Wjelsryp - 31 oktober 2014
- Stremming Westerein in Wjelsryp van 27 t/m 31 oktober - 20 oktober 2014
- Ut 'e Buorfinne oktober 2014 - 15 oktober 2014
- Bier- en wijnproeverij op 14 december Yn 'e Mande - 13 oktober 2014
- Ethiopië benefietconcert op 7 november Yn 'e Mande - 13 oktober 2014
- Tafelverkoop op 25 oktober Yn 'e Mande - 13 oktober 2014
- Herfstschikking maken voor basisschoolkinderen op 17 oktober - 13 oktober 2014
- Nieuw fietspad tussen Wjelsryp en Tsjeppenbûr - 10 september 2014
- Omrin en Littenseradiel presenteren mobiele Afval-app - 27 augustus 2014
- WK pearke keatsen in Wjelsryp op 30 augustus - 26 augustus 2014
- Sportinstuif Zwembad de Klomp op 27 augustus - 26 augustus 2014
- Ut 'e Buorfinnne augustus 2014 - 26 augustus 2014
- Fuel Power Event 2014 - Tzum - 7 juli 2014
- Paardenmarathon in Wjelsryp op 5 juli - 24 juni 2014
- Oud papier wordt een week later opgehaald! - 19 juni 2014
- Concordia neemt deel aan fanfareconcours op 21 juni in Diever - 19 juni 2014
- Fotoimpressie dorpsfeest 2014 - 16 juni 2014
- Ut 'e Buorfinne juni 2014 - 10 juni 2014
- Vele handen maakten licht(er) werk - 2 juni 2014
- Mega windturbine-parken rondom Wjelsryp? - 28 mei 2014
- Dorpsfeest Wjelsryp - 27 mei 2014
Ringrijden in Wjelsryp op 12 juni - 27 mei 2014
- Nieuw kaatsreglement KNKB - 13 mei 2014
- Berneiepenloftspul "Bern de Baas" - 12 mei 2014
- Collecte waar muziek in zit - 12 mei 2014
- Eenzame meester tussen de juffen - 7 mei 2014
- Highland Games in Winsum op 7 juni - 7 mei 2014
- Foto-impressie Koningsdag in Wjelsryp - 27 april 2014
- Koninklijke onderscheidingen voor Sikko Bruinsma en Anja Veenstra-Dijkstra - 25 april 2014
- Collegevorming gemeente Littenseradiel rond - 23 april 2014
- Harddraverij op 24 mei - 22 april 2014
- Koningsdag 2014 - 22 april 2014
- Littenseradiel weer veiligste gemeente Nederland - 14 april 2014
- Seizoensopening zwembad De Klomp op 19 april - 10 april 2014
- Dorpskrant april - 8 april 2014
- Rommelmarkt Baaium op 12 april - 2 april 2014
- Concours Hippique Baaium op 7 juni - 2 april 2014
- Concordia strijdt op het ONFK op 5 april in Drachten - 31 maart 2014
- "Vele handen maken licht werk!" op 29 en 30 mei - 26 maart 2014
- "Himmelwike" - Grote voorjaarsschoonmaak tegen zwerfafval - 21 maart 2014
- Foto's uitvoering Concordia online - 20 maart 2014
- Gemeenteraadsverkiezingen 2014 Littenseradiel - 20 maart 2014
- Festival "Rock 'n Roll" in Franeker op 16 en 17 mei - 18 maart 2014
- Uitvoering De Lofstem op 28 maart - 15 maart 2014
- Festival "Rock the Boat" op 12 april - 12 maart 2014
- Jaarvergadering SMI-gym op 11 maart - 10 maart 2014
- Zaterdag 22 maart gratis compost voor inwoners van Littenseradiel - 3 maart 2014
- Jaarlijkse ledenvergadering Dorpsbelang op 6 maart - 27 februari 2014
- Openbaar verkiezingsbedat op 13 maart - 27 februari 2014
- Stremming ophaalbrug Wommels tussen 17 en 28 maart - 27 februari 2014
- Uitvoering Chr. fanfarekorps Concordia op 15 maart - 26 februari 2014
- Snoeiafval inzameling in week 11 - 26 februari 2014
- Lûkrock op 2 en 3 mei - 21 februari 2014
- 6e sjongersdei in Winsum op 22 februari - 18 februari 2014
- Schaduwrijke jaarlijkse uitvoering sportvereniging S.M.I. afd. gym/dans - 16 februari 2014
- Brug Dronryp vanaf 10 februari gesloten voor zwaar verkeer - 14 februari 2014
- Try-out concert Concordia op 23 maart - 14 februari 2014
- Zegt het voort... - 13 februari 2014
- Dorpskrant februari - 9 februari 2014
- Gemeentelijke woonmarkt op 15 februari - 6 februari 2014
- Darttoernooi Wjelsryp op 8 februari - 6 februari 2014
- Concert Kompaenenkoor - ’t Skip sûnder roer - op 16 februari - 5 februari 2014
- Uitslag van de grote verloting van de gezamenlijke verenigingen Wjelsryp 2013 - 29 januari 2014

2013
- Schoolvakanties 2014 Noord - 20 april 2013

Twitterberichten Littenseradiel
Twitterberichten Waadhoeke