Dorpswebsite Wjelsryp
It doarp fan 'e fjurkemigers

Op deze website vind je informatie over het dorp Wjelsryp en zijn omgeving. Deze website is een initiatief van Dorpsbelang Wjelsryp.
Heb je informatie voor de website of zie je iets dat niet klopt? Stuur dan even een mailtje naar webredactie@wjelsryp.com.


Mega windturbine-parken rondom Wjelsryp?

Gepubliceerd: 28 mei 2014

WJELSRYP - Fryslân foar de Wyn is een initiatief van Platform Duurzaam Fryslân, de Friese Milieu Federatie en het Comité Hou Fryslân Mooi. Drie verschillende organisaties die opkomen voor de belangen van natuur en landschap, van initiatiefnemers van windenergie en van omwonenden. Zij willen via een zorgvuldig proces komen tot een inventarisatie van windenergie-initiatieven met draagvlak – die dus goed zijn voor natuur en landschap, voor windondernemers en voor omwonenden. Dus voor alle Friezen en voor Fryslân als geheel: Fryslân foar de wyn!”

Twee potentiële locaties nabij Wjelsryp
Inmiddels is er een kandidatenlijst met 39 voorstellen voor locaties en 30 op een reservelijst. Op de kandidatenlijst staan twee locaties in de directe omgeving van Wjelsryp: FFDW 42 WP Littenseradiel (ten noorden van Wjelsryp langs de spoorlijn) en FFDW 5e Wjukslach Wjelsryp (ten zuidwesten van de Westerein in Wjelsryp):

Regiobijeenkomsten/ meepraten
In mei en juni worden “regiobijeenkomsten” georganiseerd waarin telkens drie of vier plannen aan de orde komen. U bent bij deze uitgenodigd om daar uw mening te geven over die plannen. Als u verhinderd bent, kunt u uw mening ook geven via een enquête op de website van Fryslân Foar De Wyn. Eind juni houden we nog een opiniepeiling in de omgeving van de plannen.

De regiobijeenkomst waar de twee voorstellen voor de omgeving van Wjelsryp aan de orde komen is op woensdag 11 juni in "de Moeting" in Tzum (Nieuwbuurtsterweg 1).
(meer info)

Bron: fryslanfoardewyn.nl

Twitterberichten gemeente Waadhoeke