Dorpswebsite Wjelsryp
It doarp fan 'e fjurkemigers

Op deze website vind je informatie over het dorp Wjelsryp en zijn omgeving. Deze website is een initiatief van Dorpsbelang Wjelsryp.
Heb je informatie voor de website of zie je iets dat niet klopt? Stuur dan even een mailtje naar webredactie@wjelsryp.com.


Ut 'e Buorfinne juni 2014

Gepubliceerd: 10 juni 2014

WJELSRYP - De de dorpskrant van juni kan ieder moment weer de brievenbus doen klepperen.

In deze editie:
- Burgerlijke stand
- Jong geleerd
- Lûckrock 2014
- SMI fietstocht
- Simon Wijnia feekeapman yn ieren en sinen
- Mooie dromen
- De Lofstem
- Wat 'n Wolk
- Ut it Argyf
- Wjelsryper Wenten
- Twa lintsjes yn Wjelsryp
- Berjochten fan in Blaufinger
- De iepenbiere boekenkast
- World Servants in Oekraïne
- Personenalarmering in Littenseradiel
- Eartiids
- Preekrooster
- Aafke Andringa
- Arjen Hoekstra webmaster
- Garre Guod
- Wetenswaardigheid
- Stratenfestival
- Puzzel
- Agenda


Twitterberichten gemeente Waadhoeke