Dorpswebsite Wjelsryp
It doarp fan 'e fjurkemigers

Op deze website vind je informatie over het dorp Wjelsryp en zijn omgeving. Deze website is een initiatief van Dorpsbelang Wjelsryp.
Heb je informatie voor de website of zie je iets dat niet klopt? Stuur dan even een mailtje naar webredactie@wjelsryp.com.


Ut 'e Buorfinnne augustus 2014

Gepubliceerd: 26 augustus 2014

WJELSRYP - Dorpskrant en informatienummer zijn natuurlijk al flink versleten van het vele lezen, maar voor de archieven nu na de zomervakantie toch nog even de voorpagina's en inhoudsopgave.

In deze editie:
- Colofon
- Inhoudsopgave
- Voorwoord
- Burgerlijke stand
- Momentopname
- Gevraagd
- Ut it archief
- Oranjecommissie
- Wjelsryper Wenten
- Eartiids
- De rindieren fan Yme Jan Talsma
- Wjelsryp wint Pelote PC
- Wat 'n Wolk
- World Servants
- Tussen waarheid en fantasie
- Passage
- Garre guod
- Simon Wijnia feekeapman yn ieren en sinen
- Berjochten fan in Blaufinger
- Preekrooster
- Wondere Wereld
- Wetenswaardigheid
- Gedicht Yvonne van den Brink
- Puzzel
- Agenda


Twitterberichten gemeente Waadhoeke